Inte närvarande

När jag kände som starkast såg jag honom aldrig.
Gav tid för fantasier, gav tid för drömmar.
Min kärlek blomstrade vid hans frånvaro.
Perfekt.
En dröm.
En vildaste fantasi.
Jag träffade honom.
Och drömmen sprack.