Andas

Jag gick och höll andan.

Väntade på någon, något, någonting.

Skulle hända, hantera, hela.

På att andas.

Tiden bara flöt.

Förädiska hora!

Gick utan att andas.

Tiden bara flöt.

Gick död.

Och plötsligt var jag död.

Komik, en dikt om mig och alla andra.

Det är komik hur dåligt du mår utan några problem.
Den panik du får när vinden står stilla och timmen inte är sen.

Orkar inte tänka på de som har de värre än dig.
Du bara frågar dig varför ingen ser,
Frågar varför ingen kommer och löser dina icke existerande problem.

Ingen förstår dig, ingen vill nå dig och du gråter bort det som inte finns,
alla är egoister och du tänker på förstärkta minnen du och ingen annan minns.

Det är komik och ironi att du inte förstår,
att det är du som måste se till att lösa ditt onda.

Det är komik att problem som inte finns,
inuti dig sakta frodas.

Glasyta och andra dikter.


Glasyta

Föräldrar lämnar alla spår, alla gör sina barn illa.
Barndomen med sin glasyta är svår att hantera och hanteras med många händer.

Ömma, varma händer.
Kalla, sargade händer.
Där vissa bara lämnar avtryck krossar andra glaset i tusentals bitar.

En människa som inte älskar sig själv kan inte älska sitt barn.
Vill älska, vill väl.

Barnet växte upp och hatade tillbaka.

Sen stod hon där en dag med en egen glasyta i sina händer.

Och den krossade hon i tusentals bitar.

Utan gränser

Kärleken i alla former nu
Vilken sort föredrar just du?

Den som sakta gror fram, till den starkaste union.
Den som exploderar fram i en kemisk reaktion.

Den som gömde sig bakom molnets kant.
Den som hoppade från bergets högsta brant.

Kärlek som finns och alltid funnits.
Kärlek som fanns men brunnit.

Kärlek där lågan brunnit ut.
Kärlek i mängder som aldrig kan ta slut.

Omtanke från en varelse utan krav.
Krav från människan i hatets djupa hav.

Den starkaste stjärnan ut i natten.
Bland sagorna den ultimata skatten.

Jag tar kärlek i alla former.
Kärlek utan standard, kval och normer.

Där stannar tiden, funnits den aldrig har.
Där finns bara kärlek, det är allt som ska bli kvar.

Karga land

Vandrar i karga land.
Miljontals människor vandrar i karga ödeland.

Vandrar i tron om att du kan vända om imorgon, idag.
Vandrar i tron om att följa ord och lag.

Tyst och stilla, vill ingen illa, vandrar i karga land.
Utan sten, djur, växter eller sand.

Ett kargt land utan någonting.
Ett land fyllt med massor av ingenting.

Vi bygger ingentinget och tittar långt från oss själva utan att titta inne i.
Vi gör som människan bredvid utan att titta inuti.

Nu har vi byggt ingenting upp i himlavalvet, som tornet i tarot kommer vi också falla.
Att hitta vägen tillbaka till vägskälet bort från karga land så öde och kalla.

Bakom rött glas

Bakom rödfärgat glas gömmer jag en känsla.

Bakom trasigt rödfärgat glas finns känslor jag inte vill visa.

Bakom skärvor av rödfärgat glas så gömmer jag mig själv.

Bakom skärvor av rödfärgat glas så finns allt jag håller kärt,
bakom skärvor av rödfärgat glas finns allt som för mig är något värt.

Utanför skärvor av rödfärgat glas finns bilden som ni ser mig,
utanför skärvor av rödfärgat glas finns bilden som jag ser ut för dig.